8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

I. Đorđetu BERAKU preneha mandat člana Sveta Osnovne šole dr. Vita Kraigherja. II. V Svet Osnovne šole dr. Vita Kraigherja se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje Simona KAUČIČ. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.