8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

I. Dejanu CRNEKU preneha mandat člana odbora. II. V Odbor za lokalno samoupravo se za članico imenuje: Mateja ŠPAN. Mandat imenovane je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.