8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

I. Za članico Odbora za finance se imenuje: Nada VERBIČ. Mandat imenovane je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.