8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

I. Jelki ŽEKAR preneha mandat predsednice odbora. II. V Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo se za predsednika imenuje Daniel AVDAGIČ. III. V Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo se za članico imenuje mag. Valerija MEDIC. IV. Mandat imenovanih je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.