8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

I. V Komisijo za priznanja se imenuje: Daniel AVDAGIČ. Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.