8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

I. V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se za članico imenuje: Bruna ANTAUER. Mandat imenovane je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.