8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 25. septembra 2023.