8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 8. seje mestnega sveta skupaj s spremembo.