8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

PREDLOGU župana za SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: Dnevni red 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 23. 10. 2023 se razširi z novo 8. točko z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek«.