6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Dopolnitve Poslovnika Mestne občine Ljubljana - dopolnitev prvega odstavka 1. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.