6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da predlog dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - dopolnitev 1. člena Poslovnika MOL - sprejme po hitrem postopku.