5. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

29. 5. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloge sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana: Osnovna šola Božidarja Jakca, Osnovna šola Danile Kumar, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Hinka Smrekarja, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Karel Destovnik Kajuh, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Mirana Jarca, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Zalog, Center Janeza Levca Ljubljana iz naslova povečanega obsega dela.