5. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

29. 5. 2023

Transkript seje

Spoštovane svetnice, svetniki, gospe in gospodje. Pričenjamo s 5. sejo Mestnega sveta MOL. Prisotnih je 32 svetnic in svetnikov. Smo, ste sklepčni, lahko začnemo z delom. Prijazno prosim, da izklopite mobilne telefone, da se ne moti delo mestnega sveta. Prehajamo na predlog dnevnega reda 5. seje mestnega sveta MOL, ki ste ga prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje ste prejeli predlog gospoda Aleša Primca za razširitev predlaganega dnevnega reda z novo točko z naslovom Diskriminacija predstavnika katoliške cerkve na slavnostni seji mestnega sveta dne 9. 5. 2023 ter sprejem Sklep o določitvi sedežnega reda predstavnikov največjih verskih skupnosti na slavnostnih sejah mestnega sveta in drugih prireditvah v Mestni občini Ljubljana. Prejeli ste tudi Sklep Statutarno pravne komisije, v skladu s katerim mestni svet o predlogu svetnika za razširitev predlaganega dnevnega reda ne bo odločal, ker to ni točka. Po sklicu ste prejeli tudi predlog gospe Mojce Sojar za umik predlagane 6.a točke z naslovom predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek. Prav tako ste po sklicu seje prejeli predlog Svetniškega kluba LZJ za umik predlagane 14. točke z naslovom Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, uradno prečiščeno besedilo, s predlogom za hitri postopek. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Gospa Honzak, izvolite.

Hvala za besedo. V Levici bomo glasovali za predlog za umik točke dnevnega reda kolegice Sojar, ker bomo verjetno prišli do razprave pri tisti točki, ampak ja, ni prav, da se omejuje pravica do protestov v Ljubljani, ne glede na to, ali se z njimi strinjamo ali ne in glasovali bomo proti predlogu za umik 14. točke, torej proti predlogu kolega Čerina, ker se nam zdi to, da se dodaja točke na dnevni red mestnega sveta ena od redkih stvari, ki jih mestni svetniki lahko naredimo, za to, da se neka zadeva obravnava na seji mestnega sveta in zdaj, če bomo kar umikali neke take točke, ki so jih predlagali mestni svetniki, to pomeni, da še malo bolj zapiramo demokratičnost tega mestnega sveta. Ker pa predvidevamo, da bo glasovanje večinsko drugačno kot naše bomo pa verjetno

Hvala lepa. Gospod Primc.

Jaz moram reči, da obžalujem oziroma bom vstal. Jaz moram reči, da obžalujem to nedemokratičnost Liste Zorana Jankovića. Da poleg tega, da hočete na vso silo ohraniti diskriminatoren, protiustaven, krivičen, nepošten 106. člen poslovnika. Sedaj izrabljate še poslovniško možnost, da prepovedujete razpravo na teme, ki se opoziciji zdijo pomembne.

To je še en korak totalnega zdrsa v diktaturo v tem mestnem svetu in jaz vas prosim ne delati tega. Ne delati tega, zato ker Ljubljana je glavno mesto v Sloveniji. Ljubljana bi morala biti zgled celi Sloveniji.

Hvala lepa. Čas je potekel. Gospod Čerin, izvolite.

To kar počne moj predhodni govornik je čisti primer zlorabe demokracije, nič drugega, zloraba demokracije. Na prejšnji seji tega mestnega sveta je bilo o predlogu o črtanju tega člena glasovanje, 12 jih je podprlo ta predlog 27 je bilo pa proti, se pravi, zelo velika, velika večina in sedaj podoben predlog, ki je bil če zavrnjen, nekoliko modificiran ponovno predlagan na naslednji seji. Poleg tega je Statutarno pravna komisija, seja je bila v četrtek, ugotovila, da določilo 106. člena ni niti protiustavno, skratka predlog, ki ga pa predlaga, je pa nomotehnično nevzdržen. Hvala lepa.

Gospa Dedić.

Jaz sem tudi proti temu, da se umakne ta točka z dnevnega reda, temu res ostro nasprotujem. Če se to zgodi, bom pa jaz naslednjič vložila svoj predlog za razširitev dnevnega reda. Bom dala to jaz na dnevni red in tako naprej, in tako naprej.

Še kdo prosim? Ni replik, lepo prosim. Ne, toliko se morate naučiti. Gospa Babnik.

V Slovenski demokratski stranki smo ostro proti umiku točke, ki jo predlaga gospod Aleš Primc in seveda nadvse smo razočarani, da bo predlog gospe Mojce Sojar tudi umaknjen in, če bo seveda izglasovano glede na to, da je zadeva zelo preuranjena in se, kako bi rekla nedemokratično spet ovira pravica do protesta s tistim prevoznim sredstvom, s katerim protestnik želi nekaj svojega pokazati. Hvala.