5. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

29. 5. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev vrtcev Mestne občine Ljubljana za leto 2022.