5. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

29. 5. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana skupaj s pripombami.