5. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

29. 5. 2023

Glasovanje

Dr. Juriju ŠINKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Šentvid.