5. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

29. 5. 2023

Glasovanje

Andreji KLOPČIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Črnuče.