5. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

29. 5. 2023

Glasovanje

I. Arnetu Jakobu ZAKRAJŠKU preneha mandat člana Sveta Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje. II. V Svet Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje Tatjana Nina ŽERJAV. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.