5. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

29. 5. 2023

Glasovanje

I. Antonu VATOVCU preneha mandat člana Sveta Osnovne šole Polje. II. V Svet Osnovne šole Polje se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje Jana PREŠEREN. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.