5. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

29. 5. 2023

Glasovanje

I. Anji KLAVS preneha mandat članice Sveta Vrtca Viški gaj. II. V Svet Vrtca Viški gaj se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje Petja ŠUBIC. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.