2. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

27. 2. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 – Rotonda.