7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloge sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Osnovna šola Dravlje, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Prule, Osnovna šola Spodnja Šiška, Osnovna šola Šentvid, Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Valentina Vodnika, Osnovna šola Vič, Osnovna šola Vide Pregarc, Osnovna šola Vižmarje Brod, Osnovna šola Zadobrova iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023.