7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana skupaj s pripombami.