7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe za nepremičnino – posamezni del št. 12 v stavbi št. 323, k.o. 1725 Ajdovščina v skupni izmeri 170,00 m2 na naslovu Gosposvetska cesta 1 v Ljubljani.