7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Glasovanje

I. Mag. Mojci LOZEJ preneha mandat predsednice odbora. II. Za predsednico Odbora za finance se imenuje: Jelka ŽEKAR. Mandat imenovane je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.