7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 26. junija 2023.