7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Glasovanje

Zapisnik se dopolni z razpravo o dnevnem redu.