7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 19. točka z naslovom »Predlog za ustanovitev neodvisne Komisije za ugotovitev poškodb na kanalu C0 po poplavah 4. in 5. 8. 2023 s predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 7. seje mestnega sveta.