7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 15. točka z naslovom »Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnostih za starše« umakne z dnevnega reda 7. seje mestnega sveta.