7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Glasovanje

PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Levica in svetnice dr. Jasminke DEDIĆ za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 14. točka z naslovom »Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolska leta 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in 2027/2028« umakne z dnevnega reda 7. seje mestnega sveta.