7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Glasovanje

I. Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Bruni ANTAUER. Mandat članice je vezan na mandat članov mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.