13. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

22. 4. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil z namenom in cilji nove Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana.