13. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

22. 4. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in pomočnicama direktorice Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za leto 2023.