13. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

22. 4. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 iz naslova povečanega obsega dela.