13. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

22. 4. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost in oceni delovne uspešnosti direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2023.