13. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

22. 4. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o uresničevanju Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana 2023 – 2026 za leto 2023.