13. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

22. 4. 2024

Glasovanje

A) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023 3. Mestni svet sprejme naslednja sklepa; b. premoženje MOL – presežek izdatkov nad prejemki iz poslovanja v letu 2023 v višini 1.417.843 EUR se prišteje k presežku izdatkov nad prejemki iz preteklih let in tako na dan 31.12.2023 skupni presežek izdatkov nad prejemki znaša 1.499.260 EUR.