13. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

22. 4. 2024

Glasovanje

A) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023 3. Mestni svet sprejme naslednja sklepa; a. namensko premoženje JSS MOL – presežek prejemkov nad izdatki iz poslovanja v letu 2023 v višini 1.760.754 EUR se prišteje k presežku prejemkov nad izdatki iz preteklih let in tako na dan 31.12.2023 skupni presežek prejemkov nad izdatki znaša 2.554.171 EUR.