13. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

22. 4. 2024

Glasovanje

A) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023 PREDLOGI SKLEPOV k točki A: 1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2023.