31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanja

Sprejet
Zavrnjen