31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

Tini MERČNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Hansa Christiana Andersena.