31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 31. seje mestnega sveta.