31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

I. Heleni BIZJAK preneha mandat članice Sveta Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja. II. V Svet Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje Darinka KOVAČIČ. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.