31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

Mag. Silvi KASTELIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje zdravstvene šole Ljubljana.