31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

I. V Svet Dijaškega doma Bežigrad se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje: Zdenka MOŽE JEDREJČIĆ. II. Mandat imenovane traja štiri leta.