31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 14. marca 2022.