31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Transkript seje

Dober dan želim vsem skupaj. A lahko prosim spoštovane mestne svetnice, mestne svetnike, da zasedete svoje prostor, izklopite mobilne telefone. Pričenjamo z 31. sejo Mestnega sveta MOL-a. Obveščam, da je dvorana prezračena, stoli, mize, tipke in mikrofoni razkuženi. Prisotnih je 33 svetnic in svetnikov. Odsotnost so opravičili gospa Hegler, gospod Jakopovič. Smo sklepčni, pričnemo z delom. S sklicem ste prejeli tudi predlog dnevnega reda 31. seje Mestnega sveta MOL. Po sklicu ste prejeli predlog Svetniškega kluba SDS za umik predlagane 8. točke z dnevnega reda Osnutek Odloka o kategorizaciji občinski cest v Mestni občini Ljubljana. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Jaz SDS samo sprašujem, gre za osnutek in do predloga je čas za vse pripombe? Ali je smisel, da to umikamo? Jaz bom predlagal, da se ne umakne, zato pravim, predlagam, da vi to umaknete, ker je osnutek. Prosim?

… /// … iz dvorane – nerazumljivo … ///

Okej. Hvala lepa. Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti: 34. Imate 1 minuto za predlog spremembe dnevnega reda. Izvolite.

Hvala za besedo. Razlog za umik točke je odločba Ustavnega sodišča št. 169-19/17 z dne 3. 2. 2022, s katero je razveljavilo 7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana. Uradni list 70/05 in 33/08, ki poteka na zemljišču 2326, k.o. Ježica odsek 720562. Jaz sem to izpostavil tudi na seji Statutarno pravne komisije, vendar mi je bilo razloženo, da ta pobuda ni bila poslana, čeprav imam pisni dokaz, da je bilo to poslano 30. 3. Hvala.

Hvala lepa. Gospod Matić.

Spoštovani župan. Predlagam, da z dnevnega reda umaknete 19. točko, to je predlog sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. 115. člen Zakona o urejanju prostora določa, da Ministrstvo za okolje in prostor preveri in v 30. dneh potrdi predlog OPN s sklepom, če so bila pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in, če so izpolnjeni vsi ostali pogoji, ki jih zakon predpisuje. Šele potem, ko ministrstvo izda sklep o potrditvi predloga OPN, ga lahko občina sprejme z odlokom in pošlje ministrstvu, da ga objavi kot veljaven prostorski akt. Na portalu MOL, kjer objavljate gradivo v zvezi s sprejemanjem občinskega prostorskega načrta oziroma sprememb in dopolnitev, sklepa ministrstvo o potrditvi predloga sprememb in potrditev OPN ni. Zato je jasno, da mestni svet o predlogu sprememb in dopolnitev ne more odločati. Predlagam, da to točko umaknete z dnevnega reda in jo na sejo uvrstite, ko boste s strani MOP ustrezen sklep prejeli. Hvala.

Gospod Matić, prepozno. V petek bi moral dati ta predlog. Ugotavljam navzočnost. Izvoli, Aleš Čerin, ja.

To sem pojasnil tudi na Statutarno pravni komisiji. Skratka, ustavna odločba iz februarja letošnjega leta ima neko parcelno številko, ki jo v osnutku nove kategorizacije ni. Samo to. Poleg tega je postopek dvofazni, danes je na sporedu osnutek. Zato sem predlagal, da je nesmiselno, da predlagate umik točke. Hvala lepa.

Gremo na glasovanje o predlogu SDS za umik 8. točke, ki je bila. Predlagam, da ga ne sprejmemo.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA Svetniškega kluba SDS za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 31. seje mestnega sveta umakne 8. točka z naslovom "Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana".

7 ZA

23 PROTI.

Ni sprejeto.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 31. seje mestnega sveta umakne 8. točka z naslovom »Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana«.

In gremo na glasovanje o dnevnem redu.

Glasovanje o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 31. seje mestnega sveta.

26 ZA

3 PROTI.

Sprejeto.

Prehajam na točko 1.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 30. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem. Odpiram razpravo o zapisniku 30. seje Mestnega sveta. Kakšne pripombe? Razprava? Ni. Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti 28.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 14. marca 2022.

29 ZA

0 PROTI.

AD 2. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem in po sklicu seje. Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal noben svetnik. Vprašanja in pobude so poslali gospod Igor Horvat za več parkirnih mest za motorje, Svetniški klub Levica glede drevoreda ob Cesti v Gorice, posledic delovanja betonarne ob Cesti v Gorice, podaljšanju avtobusne linije številka 16, gospod Stariha za postavitev table Šolska pot in namestitve začasne hitrostne ovire med Mencigerjevo in Jadransko ulico. Gospa Škrinjar glede Miličinskega ulice, jasne ločnice med prostoroma za pešče in kolesarje na Drenikovi ulici, parcel na Viču, gospa Babnik glede Kopališča Vevče. Gospod Čadež za postavitev dodatnega semaforja pri URI Soča. Prejeli ste odgovore na vprašanja s 30. seje.

AD 3. POROČILO ŽUPANA

17. marca smo ob irskem državnem prazniku Tromostovje osvetlili zeleno. 18. marca smo zaključili sajenje dreves v parku Kodeljevo na območju kostanjevega drevoreda. Dopolnili smo stari grajski drevored. Ohranili smo 17 odraslih dreves, odstranili 2 oslabeli in zasadili 35 novih divjih kostanjev. 18. marca smo obeležili svetovni dan lutk. 18. marca smo se v Muslimanskem kulturnem centru udeležili svečanosti ob inavguraciji novega ljubljanskega muftija mag. Nevzeta Porića. 19. marca smo se udeležili odprtja 34. mednarodnega turnirja v ritmični gimnastiki. 21. marca smo s prvim Ljubljanskim pesniškim maratonom obeležili svetovni dan poezije. 21. marca smo odprli celovito preurejeno območje ob Cesti španskih borcev ter skupnostni center Borc. Med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje, poteka tradicionalna spomladanska okoljska akcija Za lepšo Ljubljano. Lepo prosim, čim več se udeležite, pa čimveč povabite, mi gremo tudi tako jutri, naše sodelavke, sodelavci in pa v javnih podjetjih in zavodih. 26. marca smo pozdravili 17. srečanje mediteranskega združenja otologov in avdiologov. 26. marca smo se udeležili slovesnosti ob 80. obletnici napada na taborišče štajerskega bataljona na Pugledu in 100. obletnici rojstva partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha. 26. marca smo se pridružili mednarodni okoljski pobudi Ura za Zemljo. 29. marca smo ob obletnici rojstva generala Rudolfa Maistra položili venec k spomeniku na Trgu OF. 31. marca smo s člani Nadzornega odbora opravili ogled nekaterih projektov, ki jih izvajamo. 1. aprila smo se udeležili odkritja spominskega obeležja pisatelju Tonetu Seliškarju. 2. aprila smo obeležili svetovni dan avtizma. 3. aprila smo v Zavetišču Gmajnice z dnevom odprtih vrat obeležili svetovni dan zapuščenih živali. Od 3. aprila je po pokopališču Žale znova začel voziti električni Kavalir, vsako nedeljo in med prazniki med 8. in 16. uro. 6. aprila smo se udeležili odprtja prenovljenega nakupovalnega središča Supernova na Rudniku. Isti dan smo na Gospodarskem razstavišču odprli že 60. mednarodni sejem Dom, v Zdravstvenem domu Ljubljana pa nov avtomatiziran laboratorijski sistem. 7. aprila smo obeležili svetovni dan zdravja. Od 7. aprila bodo vsak četrtek in petek ter ob sobotah in nedeljah v paviljonu v parku Zvezda potekali koncerti učencev in dijakov Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 8. aprila smo se ob 70. obletnici Društva upokojencev Krim-Rudnik udeležili Zbora članov in 60. obletnice delovanja Centra za socialno delo Ljubljana. 9. aprila se je z zaključno predstavo v Kinu Šiška končal 14. festival Bobrov. 10. aprila smo se pri Pediatrični kliniki udeležili dobrodelnega teka Hop na Grad. Od Združenja veteranov vojne za Slovenijo 90-91 mesta Ljubljana in bivših ljubljanskih občin sem prejel zlato medaljo za zasluge pri negovanju tradicij in za podporo organizaciji. V obrazložitvi so med drugim zapisali, da je zaradi župana Ljubljana ohranila status mesta heroj. Danes je zadnji dan za oddajo predlogov za letošnje Župančičeve nagrade, najvišjih priznanj MOL s področja umetnosti in kulture. Ob 30. letnici pričetka vojne in prihoda pregnancev iz BiH v Slovenijo je do 8. maja v galeriji Vžigalica na ogled razstava Zgodilo se je čisto blizu nas. Na mednarodnem področju. Med 14. in 18. marcem smo se v Cannesu udeležili največjega investicijsko-nepremičninskega sejma MIPIM, prof. Koželj je predstavil projekt Emonika in Vilharia. 17. marca smo se v Zagrebu udeležili letne skupščine mreže CIVINET. 23. marca smo v Beogradu odkrili spomenik jezikoslovcu Jerneju Kopitarju. 24. marca smo se na Mokri gori udeležili okrogle mize na spomladanskem forumu Vivaldi. 2. aprila sem se v Budimpešti srečal s predsednikom uprave OTP banke Sándorjem Csányijem glede Emonike. 3. aprila sem se v Beogradu sestal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Gostili smo otroke, ki so sodelovali na 32. mestnem otroškem parlamentu, otroke iz vrtca Miškolin, skupščino Društva poslovnih žensk, predstavnike mladinskih svetov in krovnih organizacij iz držav zahodnega Balkana, župana Trsta, udeležence Nacionalne dijaške organizacije in direktorje mestnih uprav Bratislave, Budimpešte in Dunaja udeležence srečanja Norveškega finančnega mehanizma in veleposlanico Norveške in ministra za gospodarstvo in načrtovanje Savdske Arabije. Še za Mestni svet moja izjav, pa bom prebral. Glede na prejeta vprašanja nekaterih mestnih svetnikov, ali bom vrnil priznanje, ki sem ga prejel od predsednika Putina, sporočam, da ga ne bom vrnil. Priznanje sem prejel za krepitev prijateljskih odnosov med Slovenijo in Rusijo in bo še naprej ostalo v spomin in znak upanja za mir v svetu. Večkrat sem že javno ostro obsodil vojno v Ukrajini; vsako nasilje, vsaka vojna je grozna in nesprejemljiva. Najvišjo ceno v oboroženih spopadih plačajo nedolžni civilisti, zato morajo politiki na svetovnem nivoju nujno stopiti skupaj, zaustaviti nasilje in rešiti spor po mirni poti. Ljubljana ostaja pobrateno mesto z Moskvo in še naprej si želimo dobrega, prijateljskega sodelovanja med prestolnicama, med ruskim in slovenskim narodom. Prav tako smo pred kratkim začeli s pogovori o pobratenju s Kijevim, saj verjamemo, da je sodelovanje med mesti še posebej pomembno. Mesta med seboj izmenjujemo dobre prakse in širimo strpnost ter solidarnost. Na Mestni občini Ljubljana že ves čas skupaj z našimi javnimi podjetji in zavodi zbiramo pomoč za Ukrajino. Takoj na začetku smo zagotovili dva avtobusa LPP z voznikoma za prevoz mladih glasbenikov, članov Mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine, v Ljubljano; s pomočjo Lekarne Ljubljana smo zbrali sanitetni material in otroško hrano v vrednosti skoraj 80.000 EUR; skupaj z Ljubljanskim gradom in Športom Ljubljana smo beguncem zagotovili namestitve v Hostlu Celica in Gimnastičnem centru Ljubljana in to brezplačno; v ljubljanske osnovne šole je trenutno vpisanih 95 otrok iz Ukrajine; humanitarna pomoč se zbira tudi v drugih naših javnih podjetjih in zavodih ter po osnovnih šolah in vrtcih.

Prehajam na 4. točko dnevnega reda.

AD 4. KADROVSKE ZADEVE

Gradivo ste prejeli. Prosim gospoda Čerina, predsednika komisije za uvodno obrazložitev.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 14. marca 2022.
GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 31. seje mestnega sveta.

Hvala za besedo, gospod župan. Cenjene kolegice in kolegi. Komisija vam v presojo predlaga 5 sklepov in 5 mnenj. Osrednja točka naše komisije v sredo je bil razpis za direktorico Mestnega gledališča ljubljanskega. Na ta razpis se je prijavila samo ena kandidatka, in sicer dosedanja direktorica Barbara Hieng Samobor, ki smo jo tudi tokrat slišali na komisiji in moram reči, da nas je vse skupaj izredno navdušila s svojo pripovedjo in kar še lep čas bi jo tako poslušali. Tako, da vsi sklepi so bili sprejeti z aklamacijo. Še eno prošnjo, cenjene kolegice in kolegi. Vi sami in vaši svetniški kolegi so člani svetov šol in vrtcev. In vaša pomembna naloga nastopi ob mandatu in takrat vas šole prosijo za vaše mnenje. In nekateri se tega pridno držite in pa vaši kolegi, nekateri pa ne. Tako, da še enkrat v opozorilo vsem in prošnja, da se te naloge, ki jih opravljate kot poslanstvo mestnega sveta v vrtcih in v šolah, da odgovorno opravljate. Hvala lepa.