31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

Zlatki Vlasti ZGONC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja.