31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

Pozitiven rezultat iz upravljanja sredstev MOL iz preteklih let v višini 550.300 evrov je bil znižan zaradi popravka nakazil najemnikov na napačen transakcijski račun glede na lastništvo enote za obdobje od 2007-2020 in zaradi v januarju 2022 plačanih zahtevkov za tržne subvencije najemnin, tako da je iz upravljanja sredstev MOL izkazan presežek odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2021 v višini 498.392 evrov.