36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanje

GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 36. seje mestnega sveta skupaj s spremembo.